February 9th, 2020

I am

9 февраля. Константин Аксаков

Как много чувств на мне лежат
                           Глубоко,
Как много дум меня манят
                           Далеко.
И много б я сказать хотел -
Но нет, молчанье - мой удел.

Collapse )